Bismillâhir-rahmânir-rahîm


Lâ İlâhe İllallah Muhammedür-Rasûlüllah!

"İkibin yılı ile beraber başlayan 21. Asrın da Tevhid Asrı olduğunu belirttik. 
Lütfen tevhid için çalışın!.. Yâni İslâm'ın yayılması için, Lâ ilâhe illallah'ın bilinmesi için, Allah'ın şerîki ve nazîri olmadığının, var ve bir olduğunun, her yerde hàzır ve nâzır olduğunu herkesin bilmesi için çalışma yapın!.."
 


 

Nefsin Terbiyesi
Nefsin Terbiyesi
M. Zâhid Kotku Rh.A

 .Ana Baba Hakları
Ana Baba Hakları
M. Zâhid Kotku Rh.A

 


 Harameyn Albümü
Haremeyn Albümü
  


M. Z. K. ve İskenderpaşa Albümü
Mehmed Zâhid Kotku Rh.A ve İskenderpaşa Camii Albümü
.
 

son güncelleme:
9 Nisan 2006


linkler

İskenderpaşa
Ak Radyo
Dervişân
Zikrullah
Alperen 2000
Tekbir
Gumushkhanewi
Dargah
 Sağduyu Partisi

 

 

  

Çilehane

Aylık İnternet Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 20, Nisan 2006

Allah'ı ve Resul-i Edibi Sevmek

Halil Necatioğlu Rh.AProf. Dr. M. Esad Coşan Rh.A

Resulullahı kabul etmeden müslüman olmak imkansızdır. Değil tümüyle kabul etmek, doğruluğu kesin olarak bilinen bir hükmünü, bir hadis-i şerifini, bir sünnet-i seniyesini bile kendi aklından, kendi keyfinden dolayı reddeden yine kâfir olur, münkir kalır, imansız göçer.

yazının tamamı>>>


Hadis-i Şeriflerin Gayesi

Mehmed Zahid Kotku Rh.A

Mehmed Zahid Kotku Rh.AHadis-i şerif; Peygamber SAS Efendimiz Hazretleri'nden rivayet olunaraktan bugüne kadar bize gelen sözlerdir. Bu sözler kavlen, fi'len, takrîren, sıfaten hepsi hadistir. İster söylesin, isterse onu takrir buyursun, yahut fiilen onu göstersin... Gerek fiille gösterdikleri, gerek söz ile söyledikleri, gerek sıfatlarıyla beyan buyurdukları, hepsi hadisten ibarettir.

Bu hadislerin gàyesi, (elfevzü bisaàdetid-dâreyn) insanın hem dünyanın, hem de ahiretin saadetlerine ulaşmasına vesile olmaktır.

Bu ilm-i hadisten murad, bunu bize bildirenlerin halini, rivayet edenlerin halini bilmek... Bu hadis bize nerden geldi, kimin vasıtasıyla geldi; bunu bilmektir.

Farzlardan sonra ibadetlerin en efdali, ilm-i hadistir. Süfyân-ı Sevrî Hazretleri ki, eski müctehidlerden bir zattır; "Hadis ilminden daha efdal bir ilim bilmiyorum." diyor.

Cenâb-ı Peygamber muhaddisler hakkında şöyle buyurmuş:

yazının tamamı>>>


Peygamberimiz'le İlgili Bilgileri Saklayanların Durumu

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Rh.A

Pek çok insan Kur'an'ın Hak kelâmı olduğunu bilir, güzel huyların ne kadar değerli olduğunu bilir, Allah'ın emirlerinin ne kadar insanlık için değerli, faydalı olduğunu bilir ama; yönünü, yolunu, alışkanlıklarını, kötü huylarını bırakamaz. Karşı tarafta haktan uzakta, hakla mücadele ederek, hakkın karşısında, bâtıl cebhede, şeytanın cephesinde çalışır dururlar. Bu tabii büyük şaşkınlık...

Ne kadar menfaat elde etseler, yâni milyarlar alsalar kıymeti yok! Çünkü dünya hayatı zaten sıfır... Ebediyyetin yanında sıfır. Çünkü sonsuzun yanında, rakamlar sıfır gibidir. Az bir şey, semenen kalîlâ... Semen, peltek se ile, üç noktalı se ile; bedel demek. Semenen kalîlâ; az bir bedel, az bir fiyat, az bir menfaat, az bir karşılık alıyorlar bu gizlemeleri dolayısıyla, hakkı sakladıkları için. Çetelerin, kötü insanların, şeytan taraftarlarının, İslâm düşmanlarının bir takım paraları, bu vesileyle hakkı söylemeyip sakladıkları için bunların ceplerine giriyor ama, ne kadar çok olsa, az.

yazının tamamı>>>


Muhammed ibni İsmâil el-BUHÂRÎ

(محمد ابن إسماعيل البخارى)

Ebû Abdillâh Muhammed ibni İsmâîl ibni İbrâhîm el-Cu'fî el-Buhârî
(ö. 256/870)

Kur'ân-ı Kerîm'den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Camiu's- sahih adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.

13 Şevval 194 (20 Temmuz 810) Cuma günü Buhara'da doğdu. Dedesinin dedesi olan Berdizbeh Mecûsî idi. Onun oğlu Mugîre, Buhara Valisi Cu'feli Yemân vasıtasıyla müslüman oldu. Buhârî bundan dolayı Cu'fî nisbesiyle de anılmıştır. Dedesi İbrahim hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber babası İsmail'in Mâlik b. Enes ve Abdullah b. Mübarek gibi âlimlerden hadis öğrenen bir kişi olduğu bilinmekte ve Buhârî henüz çocukken vefat ettiği, hadise dair bazı kitaplarının oğluna intikal ettiği anlaşılmaktadır. Annesinin ise duası makbul dindar bir kadın olduğu zikredilmektedir.

 yazının tamamı>>> 
HOCAMIZIN ARDINDAN

HOCAMIZIN ARDINDANProf. Dr. M. Es'ad Coşan Rh.A
Hocaefendimiz'in vefatının
basındaki yankıları...
 

Gazete Manşetleri,
Köşe yazıları,

Fotoğraflar
142 yazı, 124 manşet, 
180 fotoğraf, 416 sayfa

İsteme Adresi:

Vatan Cad. No: 11 Sincan - Ankara
Tel: (0312) 269 18 49
Faks: (0312) 271 19 07


.