Harameyn Albümü


Mekke-i Mükerreme'den

Mescid-i Haram (Doğudan)

Mescid-i Haram (Batıdan)

Mescid-i Haram, minalereler

Mescid-i Haram, akşam

Mekke'den bir sokak

Mescid-i Haram

Sokakta bir ilkokul talebesi

Sokakta ilkokul talebeleri

Ecyad Kalesi

Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev

Mekke belediyesi

Cennetül-Mualla Kabristanı

Sevr Dağı

Sevr Dağı'na su ikmâli

Sevr Dağı'nda ilginç kayalar

Sevr Dağı Zirve

Sevr Mağarası

Sevr Mağarası, dıştan

Sevr Mağarası'nın içi

Arafat

Arafat'ta bir deveci

Arafat'ta bir deveci daha

Cebel-i Rahme'ye çıkış, Arafat

Arafat'ta namaz

Arafat'tan manzara

Cebel-i Rahme

Cebel-i Rahme'den Arafat

Cebel-i Arafat

Zübeyde Hatun Su Yolu, Arafat

Meş'aril-Haram, Müzdelife

Mina'da Çadırlar

Cemre, Mina

Mescid-i Hayf

Akabe biatının yapıldığı yerde bulunan mescid

Hıra'ya gidiş

Hıra'ya gidiş 2

Nur (Hıra) Dağı, güneydoğu

Nur (Hıra) Dağı, kuzey

Nur (Hıra) Dağı, kuzeydoğu zirvesi

Nur (Hıra) Dağı'na tırmanış

Nur (Hıra) Dağı'ndan aşağısı

Hıra'ya çıkışta merdiven çalışması

Hıra'ya çıkışta bir garip

Hıra'da ilginç bir ziyaretçi

Hıra zirvesinnden Mekke

Cebel-i Nur zirvesinden Hıra Mağarası

Hıra

Hıra'ya geçiş

Hıra'ya geçiş 2

Hıra Mağarası

Hıra'dan Gün doğumuMedine-i Münevvere'den

Mescid-i Nebevî, sabah

Mescid-i Nebevî, sabah 2

Mescid-i Nebevî, umumî manzarası

Mescid-i Nebevî

Mescid-i Nebevî, Kubbe-i Hadrâ

Mescid-i Nebevî 2

Mescid-i Nebevî 3

Kubbe-i Hadrâ

Kubbe-i Hadrâ önü

Mescid-i Nebevî 4

Mescid-i Nebevî 5

Mescid-i Nebevî, akşam

Mescid-i Nebevî, akşam 2

Mescid-i Nebevî, gün batımı

Mescid-i Nebevî 6

Mescid-i Nebevî gece manzarası

Uhud, okçular tepesi ve şehitlik

Uhud, mescid

Okçular tepesinde

Uhud şehitlerini ziyaret

Uhud şehitliği

Mescid-i Nebevî ve Uhud

Mescid-i Kıbleteyn'de

Kuba Mescidi

Kuba Mescidi 2

Kuba Mescidi'nin içi

Mescid-i Cuma

Yedi Mescidler

Tren istasyonu ve Mescid-i Ambâriye

Mescid-i Ambâriye'den istasyon

Mescid-i Ambâriye

Tren istasyonu

Mescid-i Ambâriye'nin içi

Hamidiye Camii

Tren istasyonunda vagonlar

Hurma pazarı

Cennetül-Bâkî'de Uhud şehitleri

Cennetül-Bâkî'de güvercinler

Bir cami

Başka bir cami

Mescid-i Ali (RA)

Mescid-i Ömer (RA)

Mescid-i Ebû Bekir (RA)

Mescid-i Ebû Bekir, kapısı

Mescid-i Gamame

Hava alanı yolunda bir kavşak

Medine havaalanında

Havaalanı

Arabistan semâları


 
Çilehàne- Ana Sayfa