Mehmed Zâhid Kotku Rh. A ve İskenderpaşa Camii Albümü


 
 

Gücdevânî Camii

Nakşibendi Camii

Nakşibendi Türbe

Nakşibendi Camii Avlusu

Hàce Ubeydullah-ı Ahrar

Mevlânâ Hàlid-i Bağdâdî

Ahmed Ziyâüddin-i
Gümüşhànevî
Hazretleri

Gümüşhànevî 
Hazretleri'nin kabri

Ömer Ziyâüddin-i
Dağıstànî
Hazretleri

Mustafa Feyzi Efendi
Hazretleri

Hasib Efendi Hazretleri

Aziz Efendi Hazretleri

Fatma Sultan Camii

Fatma Sultan Minaresi

Üftâde Camii

Ümm-ü Gülsüm Camii

Ümm-ü Gülsüm Camii
Avlusu

Halil Necati Coşan Efendi

 

Mehmed Zahid Kotku Rh.A

Vesikalık-1

Vesikalık-2

Vesikalık-3

Renkli

Gri

Gülümserken

Paltolu

Rahleli

Ayaküstü

Evden çıkarken

Beyaz elbise

Ankara'da (1979)

Temel atma

Ayakta

Cenaze

Süleymaniye-Kabristan

Süleymaniye-Kabristan yolu

Kabir (1981)

Kabir (1983)

Kabir (1997)

Kabir (1999)

 

İskenderpaşa Camii

Doğu (1980)

Batı (1980)

1997

Sol (1999)

Sağ (1999)

Yukardan

Siyah-beyaz

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan
kürsüde

Prof. Dr. M.Es'ad Coşan
caminin önünde

Avlu

Şadırvan

Minare

Kapı

Kubbe

Avize

Kürsü

Mihrap

Mimber

Çeşme

Deprem Sonrası

Yıkık Minare

Minare Parçaları
 

Siyah-beyaz resimler muhtelif yayınlardan, 
renkli resimler H. Ali Erkaya koleksiyonundan alınmıştır.

 Çilehàne - Ana Sayfa