Şeyhim Baldır

Ey Allahım beni senden ayırma!
Beni senin didarından ayırma!

Seni sevmek benim dinim, imanım
İlâhi din ü imandan ayırma!

Sararuben soldum döndüm hazana
İlâhi hazanı daldan ayırma!

Şeyhim baldır ben anın peteğiyim
İlâhi peteği baldan ayırma!

Şeyhim güldür ben anın yaprağıyım
İlâhi yaprağı gülden ayırma!

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm
İlâhi bülbülü gülden ayırma!

Balığın canı su içre diridir
İlâhi balığı sudan ayırma!

Eşrefzade senin kemter kulundur
İlâhi kulu sultandan ayırma!