YENİ YILA GİRERKEN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Rh.A

Esselâmü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekâtühû!..

....

Biliyorsunuz İslâm'ın beş büyük ibadetinden, temelinden birisi olan hac ibadeti, kamerî senenin son ayında, Zilhicce ayında olur.

Biz Türkiye'de şemsî seneyi kullanıyoruz, güneşe göre 365 günlük takvimi kullanıyoruz. Ama İslâmî takvim, Peygamber SAS Efendimiz'in zamanından beri kullanılan hicrî takvim kamerîdir. Güneşe göre değil, aya göredir. Onun bir yılı 354 gündür. Onun için bu onbir günlük farktan dolayı, kamerî senenin yılbaşı, her sene onbir gün daha geri kaldığı için, sene sonundan sene başına doğru ters istikamette her sene biraz geriden gelir.

Meselâ bu sene kurban bayramı şu ayda şu günde olduysa, önümüzdeki sene ondan biraz daha önce olacak, ondan sonraki sene biraz daha önce olacak, onbirer gün öne alınacak. Böylece hicrî takvim, bizim takvimimize göre değişme gösteriyor, aynı mevsimde kalmıyor. Bayramlar da senenin bütün mevsimlerini şereflendirmiş oluyor. Ramazan da bazan yaza geliyor, başan kışa, bazan bahara, bazan sonbahara geliyor; uzun yaşayanlar bilirler.

Şimdi bu Arabî kamerî senenin ayları da; Muharrem, Safer, Rebîül-evvel, Rebîül-âhir Cumâdel-ûlâ, Cumâdel-âhireh, Receb, Şa'ban, Ramazan, Şevvâl, Zilkàde, Zilhicce... diye gider. Bu ayların bazılarının isimlerini biliyorsunuz. Çünkü o ayda doğan çocuklara o ayın ismini veriyorlar. Meselâ, Ramazan ismi neden verilmiş?.. Ramazanda doğmuş da çocuk, onun Ramazan ismini vermişler. Veya Şa'ban, veya Receb; bunlar ay ismi...

Safer ayında doğdu ise, Sefer demişler. Bayramda doğan kimselere Bayram adı veriliyor. Meselâ Ankara'daki mübarek, camisi olan evliyâullahtan meşhur zâtın, Hacı Bayram-ı Velî'nin lakàbı böyle olmuş.

Kamerî senenin son ayı olan Zilhicce ayında hac yapılıyor. Hacca gelenler hacda Arafat'a çıkıyorlar. Hac vazifesi bitiyor, kurban bayramı oluyor. Zilhiccenin onunda Kurban bayramı oluyor, kurbanlarını kesiyorlar; dînî güzel bir bayram... Arafe günü çok mühim bir gün...

Hacılar bu sene haclarını yaptılar, Allah kabul eylesin... Artık büyük çoğunluğu Türkiye'ye dönmüştür şu sıralarda... Artık çok az bir kısmı kalmıştır, onlar da dönmek hazırlığındadır. Hacıları bekleyenler hacılarına kavuşmuşlardır. Allah kavuşmayanları da kavuştursun... Hac yapanların ibadetlerini makbul eylesin..

Hac ayı bitince, --ki bitti-- akşamleyin gökyüzüne bakarsanız, incecik yeni hilâli göreceksiniz. İşte bu yeni bir ayın başladığını gösteriyor. Şimdi biraz da kalınlaştı tabii, dördü, beşi oldu. Bu haftanın pazartesi günü, yeni ayın biri idi. Avustralya'da durum sekiz saat farklı olduğundan, pazartesi günü biri olamadı, salı günü oldu aybaşı...

Tabii bu ay Muharrem ayı olduğu için, senin ilk ayı olduğundan, aynı zamanda hicrî yılbaşı oluyor. Demek ki hicrî yılın ilk haftası içinde bulunuyorsunuz. Bu münasebetle hepinizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayram konuşması yapmıştık ama, nice nice bayramlara mutlu olarak erişin diye dilerim Cenâb-ı Mevlâ'dan... Bir de bu yeni hicrî yılınızı, dînî yılınızı kutlarım; Allah hayırlı, mübarek eylesin...

Bütün İslâm alemi için, bütün insanlık için hayırlı olsun, hayırlara vesîle olsun. Şerler, sıkıntılar, üzüntüler, acılar, elemler, kederler, gitsin; yerine güzellikler, mutluluklar gelsin... Herkes mutlu olsun... Herkesin iyiliğini istiyoruz, herkesin dünyada ahirette bahtiyar olmasını diliyoruz. Yeni hicrî yıl hayırlı olsun... Şimdi artık yeni hicrî yılımızın, 1419. hicrî yılın dördüncü beşinci gününe gelmiş oluyoruz.

01. 05. 1998 - AVUSTRALYA

Kaynak: Son Uyarı Gazetesi

Çilehàne-Ana Sayfa