Üzerimizdeki Haklar

Üzerimizdeki hakları şöyle sıralamak mümkündür:

1. Evvelâ bizi yaratan ve bizi ilim ve irfan ile techiz eden Allah-u Teàlâ’nın hakkına riâyet etmek, emirlerini dinleyip, yasaklarından kaçınmak ne birinci vazifemizdir.

2. Peygamberimizin hakkıdır. Onun da emirleri ve yasakları vardır. Emirleri sünnetlerini öğrenip işlemek, yasakları da sünnetlerini terk etmektir. Bundan kaçınmak şarttır.

3. Kıyamete kadar gelecek olan Ümmet-i Muhammed’e Allah’ın emirlerini, Peygamberimizin sünnetlerini tanıtan ve öğreten ulemâmızın hakkıdır ki, onlara hürmet, saygı ve ikram başlıca borçlarımızdandır.

4. Ana ve babalarımızın hakkıdır ki, dünya evine gelmemize ve bizim hayatımıza başlıca sebeptirler. Onların da sözlerini dinleyip gönüllerini kırmamak ve onların rızalarını kazanmak da en belli başlı vazifelerimizdendir.

5. Çocukların anne ve babalardaki hakları.

6. Karı koca haklarıdır ki, cemiyetlerin rahat ve huzuruna sebeptir.

7. Komşu haklarıdır ki, pek mühimdir. Bazen akrabadan daha ziyade komşulara muhtaç olunmaktadır.

8. Akrabayı taallukta sıla-i rahim hakkıdır.

9. Hayvanatın hakkıdır ki, evde bulunan kedi köpek de bu hakka dahildirler.

10. Devlet, millet, memleket haklarıdır ki, cemiyet hayatını yaşayan ve hürriyet isteyen fertlerin bu hakka da riayetleri şarttır.

Hülâsa;

1. Allah-u Teàlâ’nın hakkı, 2. Peygamberimizin hakkı, 3. Ulemâmızın hakkı, 4. Ana ve babaların hakkı, 5. Karı-Koca hakları, 6. Çocukların ebeveyndeki hakları, 7. Komşu hakları, 8. akrabayı taalluktan sılai-i rahim hakkı, 9. Hayvanların hakkı, 10. Millet hakkı. Bunlara ilâveten bir çok haklar sayılabilir.

İçindekiler