ANA BABAYA KARŞI ON MÜHİM VAZİFE

Evladın ana ve babasına yapmakla mecbur olduğu on borcu vardır. Bunlar:

l. Vâlideyn muhtaç oldukları vakit onlara bakmak.

2. Giyime muhtaç oldukları vakit onları giydirmek.

3. Hizmete muhtaç oldukları vakit hizmetlerinde bulunmak.

4. Her ne zaman çağırırlarsa hemen koşup gitmek.

5. Emrine her zaman itaat etmek; (günah olmadıkça).

6. Yanında gayet yumuşak konuşmak.

7. Babasını ismiyle çağırmamak.

8. Arkasında yürümek.

9. Kendi için istediği ve razı olduğu şeyleri onlar için de istemek; istemediği ve hoşnut olmadığı şeyleri onlar için de istememek.

10. Onların mağfireti için dua etmek.

Vâlideyn için duayı terk etmek evlâdın geçimini daraltır.

Ana ve baba öldükten sonra da:

l. Akrabalarını ziyarete devam etmek.

2. Onlara istiğfarla dua etmek.

3. Babanın sıla yaptığı kimselerle alâka kesmemek gerekir.

Eğer keserse nurunun söneceği bildirilmiştir. Onun için babanın dostlarını bırakma, dostluğu devam ettirmeye çalış ve onlara istiğfar et. Vâlideyn hakkını ödemek için beş vakit namazlarında duayı unutma.

İçindekiler